De GLAPP

Een webapplicatie voor Groenlinks, waarmee de online en offline campagnes zijn gemoderniseerd.

De vraag

Als politieke partij zijn je leden je belangrijkste instrument om te groeien - zij zijn je campaginiers. Een belangrijk onderdeel van hun activiteiten, is van deur tot deur gaan. Ze hebben een route nodig, waar gaan ze aanbellen? Welke gebieden hebben de meeste aandacht nodig, welke hebben het meeste potentieel? En vooral - wat doen ze met de resultaten? GLAPP is voor dit doel ontwikkeld.

Onze oplossing

Wij ontwikkelden de GLAPP, de GroenLinks App. Deze webapplicatie maakt het voor vrijwilligers makkelijk om mee te doen aan de campagne en voor campagneleiders om alles goed te laten verlopen.

Resultaten verwerken

Resultaten van de gesprekken die vrijwilligers voeren tijdens het huis-aan-huis gaan, worden ingevoerd in de GLAPP. Hierdoor wordt het potentieel in die buurt bijgewerkt, zodat andere vrijwilligers weten in welke gebieden zij de meeste impact hebben. De gegevens worden altijd omgerekend naar een gemiddelde op straatniveau, dus er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Privacy eerst

Voor onze klant is privacy een belangrijk punt. Daarom hebben we bij elke stap van de ontwikkeling privacy in ons achterhoofd gehouden. Het filteren van onze logs, het beperken van toegang tot data uit bepaalde gebieden, two factor authentication, het aggregeren van resultaten in plaats van het opslaan per adres: alles om ervoor te zorgen dat er nooit persoonlijke data wordt opgeslagen of getoond aan een ongeautoriseerde gebruiker.

Multilevel dashboards

We hebben meerdere dashboards gemaakt zodat verschillende mensen met verschillende rollen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben. De gegevens kunnen gefilterd en geëxporteerd worden zodat ze voor elk gebruik geschikt zijn.

Gamificatie

Het uitvoeren van repetitieve taken kan vermoeiend zijn. Daarom hebben we de app niet alleen zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt, maar ook leuk om te gebruiken! Zowel campagnemanagers als vrijwilligers worden aangemoedigd om door te gaan met hun inspanningen door het tonen van vrolijke teksten en het toekennen van badges voor hun harde werk.

Created with